Hopp til innhold

Spesialister på boliginkasso

Vi har lang erfaring med innkreving. Våre kunder bestemmer selv saksgangen og har tilgang til hver enkelt sak via vårt nettkontor.

Inkassosats og gebyrer 2023

Justis- og beredskapsdepartementet fastsetter hvert år inkassosatsen, mens Finansdepartementet fastsetter nivået på renter og gebyrer som kan legges til opprinnelig fakturabeløp ved forsinket betaling.

Inkassosats: kr 700,-
Gebyr for purring og inkassovarsel: kr 35,-
Rettsgebyr: kr 1 243,- fra 01.01.2023

Forsinkelsesrente

Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten for andre halvår 2023. Rentesatsen skal være 11,75 prosent p.a. Forsinkelsesrenten blir fastsatt hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli.

1. juli 2023 – 31. desember 2023: 11,75 %
1. januar 2023 – 30. juni 2023 10,75 %
1. juli 2022 – 31. desember 2022: 9,25 %
1. januar 2022 – 30. juni 2022: 8,50 %
1. juli 2021 – 31. desember 2021: 8,00 %
1. januar 2021 – 30. juni 2021: 8,00 %