Spesialister på boliginkasso

Vi har lang erfaring med innkreving. Våre kunder bestemmer selv saksgangen og har tilgang til hver enkelt sak via vårt nettkontor.

Inkassosats og gebyrer 2021

Justis- og beredskapsdepartementet fastsetter hvert år inkassosatsen. Mens Finansdepartementet fastsetter nivået på renter og gebyrer som kan legges til opprinnelig fakturabeløp, ved forsinket betaling.

Inkassoforskriftsendring fra 01.10.2020
Inkassosats: kr 700,- (uendret)
Gebyr for purring og inkassovarsel: kr 35,- fra 01.10.2020
Rettsgebyr: kr 1199,- fra 01.01.2021

Forsinkelsesrente

Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten for andre halvår 2021. Rentesatsen skal være 8 prosent p.a. Forsinkelsesrenten blir fastsatt hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli.

1. juli 2021 – 31. desember 2021: 8,00%
1. januar 2021 -30. juni 2021: 8,00%
1. juli 2020 - 31. desember 2020: 8,00 %
1. januar 2020 - 30. juni 2020: 9,50 %