Hopp til innhold

Har du mottatt begjæring om tvangssalg?

I saker hvor kreditor har pantesikkerhet for sitt krav, kan det sendes en begjæring om tvangssalg. Det kan for eksempel innebære at din bolig vil kunne bli solgt på tvangssalg.

Tvangssalg av eiendom behandles av tingretten. Tvangssalget blir som oftest gjennomført ved at det oppnevnes en medhjelper som står for salget.

Les mer om tvangssalg på domstol.no

Hva kan du gjøre for å stoppe saken?

Du kan avbryte tvangssalget ved å betale hele kravet det er pantesikkerhet for, inkludert renter og omkostninger. Ta kontakt med oss for å få oppstilling av ditt krav, eller om du vil at vi skal se på muligheten for å inngå en betalingsavtale med deg.

Husk å oppgi ditt saksnummer!