Hopp til innhold

Har du mottatt melding om at forliksklage er sendt?

Dersom du ikke har betalt kravet i henhold til fristen angitt i betalingsoppfordringen kan Hammersborg Inkasso sende en forliksklage på vegne av kreditor.

Forliksklage sendes for å få tvangsgrunnlag for kreditors krav, eller for å avbryte foreldelsesfristen. 
I de tilfeller hvor det ikke foreligger legalpant eller annet avtalt pant er forliksklage nødvendig for å få et tvangsgrunnlag som kreditor kan gå videre med til namsmyndighetene.

Når forliksrådet mottar forliksklagen til registrering vil de sende deg en kopi hvor du samtidig blir bedt om å ta stilling til kravet. Det er viktig at du besvarer denne henvendelsen, da du ellers ikke vil bli kalt inn til møte. Det vil da normalt bli avsagt en fraværsdom, som vil gi saksøker ( i dette tilfelle kreditor) medhold i sitt krav mot deg.

Dersom du besvarer brevet, for eksempel med hvorfor du er uenig i kravet, så vil du og kreditor bli innkalt til møte i forliksrådet. Du vil motta en innkalling fra forliksrådet, og det er veldig viktig at du stiller til avtalt tid og forklarer hvorfor du er uenig. Dersom du ikke møter vil forliksrådet kunne avsi fraværsdom.

Les mer om forliksrådet på politi.no

Hva kan du gjøre for å stoppe saken?

Ved å betale hele kravet kan du unngå ovennevnte behandling i forliksrådet. Delbetalinger vil ikke stoppe den rettslige behandlingen av saken, men saken vil tilbakekalles dersom Hammersborg Inkasso mottar fullt oppgjør i saken.

Hvis du har behov for en nedbetalingsavtale, kan du kontakte oss. 

Husk å oppgi ditt saksnummer!