Hopp til innhold

Har du mottatt melding om at utleggsbegjæring er sendt?

Hvis du ikke betaler det du har utestående, kan Hammersborg Inkasso sende utleggsbegjæring på vegne av kreditor.

Utleggsbegjæring vil si at kreditor ber namsmannen om bistand til å inndrive kravet fra deg.

For å sende utleggsbegjæring må kreditor ha tvangsgrunnlag. Tvangsgrunnlag er dokumentasjon på at kreditor har et krav mot deg, som for eksempel gjeldsbrev, forlik eller dom.

Utleggsbegjæringer behandles av namsmannen som vil sende deg kopi av begjæringen som er sendt fra Hammersborg Inkasso. I oversendelsen vil du bli oppfordret til å uttale deg om saken samt gi opplysninger om inntekt og utgifter. Det er viktig at du besvarer denne henvendelsen slik at ditt syn på saken kommer frem.

Namsmannen kan beslutte at det du skylder skal kreves inn ved enten utleggstrekk eller utleggspant.

1. Utleggstrekk

Ved utleggstrekk får din arbeidsgiver beskjed om å trekke et beløp av din lønn/ytelse i inntil 2 år. Kravet stoppes når det er innfridd, eller du ikke lenger mottar lønn/ytelse.

2. Utleggspant

Utleggspant vil si at kravet sikres med pant i dine eiendeler, for eksempel fast eiendom, bil, båt, verdipapirer, konto eller lignende. Dersom det blir besluttet utleggspant, kan kreditor senere begjære tvangssalg av eiendelen for å få dekket inn kravet.

Dersom du ikke har lønn/ytelse eller annet av verdi, vil namsmannen avslutte saken med "intet til utlegg". Ved "intet til utlegg" er kravet sikret mot foreldelse. Kravet vil bli lagt på overvåkning (fulgt opp over lengre tid) hos Hammersborg Inkasso.

Les mer om utleggspant på politi.no

Hva kan du gjøre for å stoppe saken?

Du kan unngå behandling hos namsmannen dersom kravet innbetales. Så snart fullt oppgjør er mottatt, vil vi sende en tilbakekallelse. Kontakt oss dersom du har spørsmål om dette.
Husk saksnummer.