Hopp til innhold

Gangen i en inkassosak

Dersom du ikke betaler det du skylder innen fristen som er satt, kan saken din gå til inkasso. Men først får du et varsel og en mulighet til å gjøre opp for deg uten at saken din blir inkassosak.

Steg 1

Inkassovarsel

For ubetalte krav som sendes til inkasso gjelder Lov om inkasso av 13. mai 1988 nr 26. Inkassoloven sikrer dine rettigheter ved at det stilles krav til varsling før inkasso. Når fristen i inkassovarselet har utløpt, kan saken sendes til inkasso. Dette må være på plass før en sak blir sendt til inkasso:

  • Betalingsfristen på den opprinnelige fakturaen må ha løpt ut.
  • Betalingsfristen på inkassovarselet må være minst 14 dager regnet fra det tidspunkt varselet ble sendt.
  • Du skal varsles om at saken vil bli oversendt inkasso hvis betalingsfristen ikke overholdes.

Hva kan du gjøre for å stoppe saken?

Betal det du skylder innen fristen på inkassovarselet, så slipper du å få en inkassosak.

Steg 2

Betalingsoppfordring

Når fristen i inkassovarselet har utløpt, kan saken sendes til inkasso. Når en sak er registrert til inkasso, vil du motta en betalingsoppfordring fra Hammersborg Inkasso. 
Betalingsoppfordring er en oppfordring til å betale kravet eller til å komme med eventuelle innsigelser. Inkassoloven stiller krav til at en betalingsoppfordring skal inneholde følgende:

  • Kravets størrelse
  • Kreditor
  • Hva kravet gjelder
  • Rentesats og dato for renteberegningen
  • Betalingsfrist på minimum 14 dager
  • Informasjon om adgangen til å klage til Finansklagenemda
  • Konsekvenser ved å unnlate å betale, herunder at det kan medføre ytterligere kostander for deg som skyldner.

Hva kan du gjøre for å stoppe saken?

Betal det du skylder innen fristen, så stoppes saken. Dersom du har innsigelser, er det viktig at du formidler disse til Hammersborg Inkasso.

Steg 3

Inkassosak

Hvis du ikke betaler vil kravet ditt følge vanlig inkassoprosess. Normalt vil du motta en melding om en av følgende konsekvenser: